Janusch Nagel

Adwokat

Specjalista prawa karnegoechtsanwalt

 

Języki obce

polski | rosyjski

 

Główne dziedziny działalności

powszechne prawo karne, prawo karne procesowe, prawo drogowe i karno-administracyjne, prawo karne nieletnich, prawo karne gospodarcze, prawo karne środków odurzających, sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Dagmar Nagel

Prawnik dyplomowany

 

Języki obce

polski

 

Główne dziedziny działalności

działalność w charakterze biegłej oraz doradztwo w zakresie prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i socjalnego oraz ustaw o cudzoziemcach i o obywatelstwie, reprezentowanie w postępowaniach w zakresie prawa karnego wykonawczego.