Kancelaria Adwokacka Specjalizacja Prawa Karnego

Obrona oskarzonych na terenie Republiki Federalnej Niemic

Wszystkie dziedziny prawa karnego

Wszystkie instancje

Obrona z urzedu i z wyboru

Reprezentacja poszkodowanych

 

Janusch Nagel

Adwokat

Specjalista prawa karnego

 

Dagmar Nagel

Prawnik dyplomowany

 

Godziny pracy sekretariatu

08:00 - 14:00

 

Konsultacje prawne

Po ustaleniu terminu

 

Telefon

00 49 6431 902 997 0

 

Faks

00 49 6431 902 997 5

 

24-godzinny telefon w pilnych przypadkach (aresztowania, rewizji)

00 49 151 16 71 75 82

 

E-mail

info@kanzlei-nagel.com

 

Internet

www.kanzlei-nagel.com

Serdecznie witamy

Prawo karne jest szczególnym obiektem zainteresowania i specjalizacji naszej kancelarii.

 

Adwokat Janusch Nagel podejmuje się obrony w sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania: zarowno jako Adwokat z wyboru (Wahlverteidiger) jak i obronca z urzedu (Pflichtverteidiger).

 

Prowadzimy sprawy karne we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym oraz w postępowaniu wykonawczym.

 

Osobna dziedzina jest reprezentacja naszych Klientow pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Adwokat Janusch Nagel jest specjalista prawa karnego od 2003 r.

 

Posiadamy 15-letnie doświadczenie w obronie w sprawach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym między innymi przez takie organy jak policja, prokuratura, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w sprawach karno-skarbowych prowadzonych przez Izby Celne, Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej.

 

Sporządzamy i wnosimy w imieniu naszych Klientów także nadzwyczajne środki zaskarżenia, n.p.  kasacje do Sądu Najwyższego.

 

W postępowaniu wykonawczym przygotowujemy i popieramy przed sądem między innymi wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, wnioski o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.